Konkurs RADAR

 

 • Celem Konkursu im. Wacława Laskowskiego SP5JPB “RADAR - Radio dla Radioreaktywacji” jest wyłonienie konstrukcji taniego urządzenia nadawczo-odbiorczego, przeznaczonego dla początkującego krótkofalowca.

 • Konkurs jest organizowany przez Zespół Programu Radioreaktywacja wraz z przyjaciółmi Programu.

 • W Konkursie może uczestniczyć każdy konstruktor lub zespół konstruktorów z Polski lub z zagranicy, który w terminie i miejscu pierwszego etapu dostarczy do Komisji Konkursowej projekt wraz z wymaganą dokumentacją.
 •  

RADAR Competition English version

 

Wymagania Konkursowe


Parametry funkcjonalne

 • emisje: fonia (SSB) - obowiązkowo, telegrafia (CW) - opcjonalnie
 • wysoka odporność na niedopasowanie anteny
 • funkcje: strojenie, SPLIT, regulacja wzmocnienia odbiornika, wskaźnik częstotliwości
 • ograniczenie możliwości nadawania wyłącznie do pasm amatorskich
 • zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem zasilania

Parametry techniczne

 • moc wyjściowa nadajnika: ok. 20 W
 • pasmo: amatorskie 14 MHz (opcjonalnie: dodatkowo 7MHz)
 • zasilanie: 10,5-14 V

Dokumentacja

 • Wszystkie elementy projektu: transceiver z wszelkimi modułami dodatkowymi oraz pełna dokumentacja i
  oprogramowanie objęte są wieczystą licencją CC BY-SA RR, gdzie RR oznacza obligatoryjne wymaganie
  umieszczenia logo Radioreaktywacji w dokumentacji i na urządzeniu.
 • Oprogramowanie dodatkowo objęte jest wieczystą licencją GNU GPL.
 • Projektant lub zespół projektowy zobowiązany jest przesłać komisji podpisane oświadczenie potwierdzające
  udzielenie wieczystej licencji na ww. warunkach.
 • Dokumentacja i dobór podzespołów mają być przystosowane do seryjnej produkcji maszynowej z elementami
  do montażu powierzchniowego (SMD).
 • Jeśli projekt zakłada potrzebę strojenia urządzenia w czasie produkcji, to dokumentacja musi opisywać
  szczegółowo procedurę strojenia.
 • Dokumentacja musi zawierać kosztorys wykonania urządzenia.

Uwagi dodatkowe

 • Urządzenie musi być zbudowane z elementów dostępnych w handlu, nie mogą być to zapasy magazynowe
  nieprodukowanych już podzespołów, moduły z demobilu ani elementy z programów próbkowych (sample) producentów.
 • Konstrukcja nie musi mieć znamion nowości czy oryginalności rozwiązań - musi spełniać założenia techniczne i licencyjne.

Koszt produktu

Cena końcowa urządzenia nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 zł brutto (PCB, elementy, obudowa,
wykonanie). Koszty nie obejmują: anteny, zasilacza, słuchawek, mikrofonu, klucza telegraficznego i innych dodatkowych
elementów radiostacji.

 

Etapy Konkursu

Konkurs jest dwuetapowy, w następujących terminach:

Pierwszy etap. Termin: Zjazd Techniczny Krótkofalowców Burzenin 2017

Uczestnik dostarcza do Komisji Konkursowej:

 • działający model/prototyp
 • dokumentację konstrukcyjną
 • kosztorys
 • oświadczenie licencyjne

Komisja ocenia i wybiera projekty do następnego etapu. Wszystkie projekty i dokumentacje przekazane
komisji zostaną opublikowane na stronie Radioreaktywacji na licencji wymaganej w konkursie. Wszystkie
zgłoszone projekty/konstrukcje, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, będą nagrodzone.

Drugi etap. Termin: spotkanie ŁOŚ 2018

Uczestnik dostarcza do Komisji Konkursowej:

 • gotowe urządzenie
 • kompletną dokumentację techniczną (konstrukcyjną i wykonawczą)
 • dokumentację (podręcznik) użytkownika

Komisja wyłania zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną.

Nagrody

Nagrody w pierwszym etapie
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w Konkursie. Każdy uczestnik, którego konstrukcja zostanie
zakwalifikowana do drugiego etapu, otrzyma nagrodę o wartości co najmniej 300 zł, ufundowaną przez sponsorów.

Nagroda w drugim etapie
Nagroda główna zostanie przyznana tylko jednemu zwycięzcy i wyniesie 3000 zł.. W przypadku gdy nie uda się zebrać
całej kwoty komisja przekaże wszystkie wpłaty z internetowej zbiórki publicznej, przeznaczone na ten cel.

 

Termin i miejsce nadsyłania projektów

Urządzenia, dokumentacje i oświadczenia trzeba wysłać minimum 2 tygodnie przed imprezami na adres:
"ŻAGLE" Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia "Sternik"
ul. Pożaryskiego 28, bud. 6a, 04-703 Warszawa z dopiskiem „Konkurs RADAR”

Dokumentacja
Dokumentacja musi być dostarczona do Komisji w postaci elektronicznej.


Komisja Konkursowa

Oceny i kwalifikacji prac do drugiego etapu i przyznanie nagród w pierwszym etapie oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu
w drugim etapie, dokona Komisja Konkursowa w składzie:

 • Tomasz Ciepielowski, SP5CCC - przewodniczący
 • Andrzej Janeczek, SP5AHT
 • Roman Stachowiak, SP1G
 • Jerzy Wróbel, SQ5NPW

Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu.
skład komisji może jeszcze ulec zmianie


Ocena projektów

Ocenie będzie podlegało: spełnienie wymagań funkcjonalnych, sprawdzenie wymaganych parametrów technicznych,
kompletność i jakość dokumentacji, bezpieczeństwo zastosowanych rozwiązań układowych, możliwość i łatwość
odwzorowania urządzenia. Ocena prac oraz pomiary parametrów technicznych zostaną przeprowadzone w jednakowych
warunkach dla wszystkich projektów.

Zasady punktacji

Projekt może zdobyć maksymalnie 170 punktów:

 • do 40 - koszty
 • do 30 - opcjonalna i dodatkowa funkcjonalność
 • do 30 - parametry techniczne
 • do 30 - możliwości produkcyjnego odwzorowania urządzenia
 • do 20 - kompletność i jakość przekazanej dokumentacji
 • do 20 - dodatkowe pasmo 7Mhz

Przekroczenie kwoty kosztów końcowych urządzenia skutkuje punktami ujemnymi - 30 punktów za każde 100 zł
Brak zgodności z pozostałymi wymaganiami konkursowymi lub licencyjnymi skutkuje dyskwalifikacją.

Informacje dodatkowe

Zbiórka funduszy na nagrodę
Fundusze na nagrodę główną konkursu zbierane są w internetowej zbiórce na konto:
Paweł Włodarczyk i Tomasz Zagóra
eKonto - Radioreaktywacja
nr konta: 11 1140 2004 0000 3002 7606 4978

Jak wpłacać?
Konto obsługuje wpłaty na dwie imprezy: Zawody Radioreaktywacja 2016 oraz Konkurs Radio dla Radioreaktywacji
RADAR. Każdy przelew na konto powinien zawierać informację czego dotyczy i znak krótkofalowca, jeśli osoba
wpłacająca taki posiada, np.: Wpłata od SO5XXX na zawody RR i Konkurs RADAR 50%/50%
co oznacza, że kwotę podzielimy pomiędzy dwa przedsięwzięcia. Jeśli ktoś chce być anonimowy proszę to dopisać przy
przelewie. Bieżący stan zbiórki publikowany będzie na stronie internetowej Radioreaktywacji.
Zapraszamy do udziału w zbiórce.

Licencja

Urządzenia, oprogramowania i dokumentacje, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu, muszą być objęte
licencją CC BY-SA RR

 • CC - Creative Commons
 • BY - Uznanie autorstwa - Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały
  dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze
 • licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
 • SA - Na tych samych warunkach - Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie,
  należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
 • RR - oznacza obowiązek umieszczenia logo Radioreaktywacja w dokumentacji i na produkcie.

Dodatkowo całość użytego oprogramowania objęte licencją GNU GPL, co oznacza:

 • wolność uruchamiania programu w dowolnym celu
 • wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb
 • wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu
 • wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność

Wacław Laskowski, SP5JPB (SK)

Konkurs poświęcony jest pamięci naszego kolegi Wacława Laskowskiego,
znakomitego krótkofalowca i konstruktora, który wyróżniał niezwykłą
serdecznością. Wacław nigdy nie szczędził sił w nauczaniu
i pomocy młodszym kolegom.

Jesteś tutaj: Home RADAR