Regulamin Zawodów DD 2018

Regulamin Zawodów Dzień Dziecka 2018

 

 1. Cel zawodów:
  Celem zawodów jest wzmożenie aktywności najmłodszych krótkofalowców na pasmach KF. Zachęcenie do wspólnej aktywności przy radiu doświadczonych krótkofalowców i ich dzieci lub wnuków. Umożliwienie początkującym nadawcom udziału w zawodach krajowych, które są dostosowane do  ich poziomu operatorskiego. 

 2. Organizator: 
  Zespół Radioreaktywacji i Radioklub SP5PRF

 3. Termin: 
  1. czerwca od 15:30 do 16:59 UTC (17:30 – 18:59 cz.lokalny)  – 2 godziny lekcyjne
  obowiązuje QRT 5 minut przed  i po zawodach

 4. Pasmo: 
  80 m

 5. Emisje: 
  CW i SSB, wg obowiązującego band planu (do zawodów zalecamy zakresy CW: 3.530 - 3.560 kHz, SSB: 3.700 - 3.760 kHz).  

 6. Warunki dodatkowe:
  Stacja w zawodach może emitować tylko jeden sygnał na paśmie w tym samym czasie;
  moc wyjściowa nadajnika max. 100W.

 7. Wywołanie w zawodach:
  na SSB: „Wywołanie w zawodach Dzień Dziecka”
  na CW: „ CQ DD TEST”.

 8. Uczestnicy zawodów: 
  - krótkofalowcy (Juniorzy i Seniorzy) posiadający pozwolenia radiowe kat. 1 lub 3 -nasłuchowcy  – dzieci zainteresowane krótkofalarstwem. Dzieci mogą być zaproszone do wspólnej pracy w zawodach w klubach oraz z nadawcami indywidualnymi. Udział dzieci w pracy przy radiu musi być zgodny z przepisami. W klubach dzieci jako osoby szkolone mogą nadawać spod znaku klubowego przy bezpośrednim nadzorze uprawnionego operatora: - aktywność zaliczana do Kategorii B. Na stacji indywidualnej Seniora zaproszone dziecko może obserwować pracę operatora, brać udział w czynnościach pomocniczych takich jak logowanie, przestrajanie, odbieranie etc natomiast nie jest uprawnione by nadawać pod znakiem swojego opiekuna – nadawcy indywidualnego: - aktywność zaliczana jest do Kategorii C.

 9. Kategorie uczestników:
  A. Junior - pojedynczy operator (do 16 lat włącznie)  nadający pod własnym znakiem i samodzielnie wykonujący wszystkie czynności operatorskie B. Junior z asystą - głównym operatorem jest junior i on prowadzi łączności a wsparcia udziela senior, doświadczony operator.
  B. Do kategorii B zalicza się: - juniora pracującego spod własnego znaku, gdy korzysta z pomocy seniora z powodu niewielkiego obycia contestowego. - juniora lub juniorów pracujących spod znaku klubowego jako osoby szkolone pod nadzorem operatora odpowiedzialnego
  C. Przyjaciele - senior prowadzi łączności pod własnym znakiem w asyście juniora, który aktywnie obserwuje pracę na radiostacji - np. może odbierać i logować  znak lub raport korespondenta ale nie wolno mu nadawać (brak uprawnień), np. dzieci asystują ojcu, dziadkowi, itp. Dopuszcza się każdą ilość asystujących juniorów.  Warunkiem zaliczenia do tej kategorii jest wysłanie w e-mailu do organizatorów <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.> zdjęcia w postaci cyfrowej  seniora z towarzyszącym przy radiu przyjacielem lub przyjaciółmi. Zdjęcia będą mogły być opublikowane i użyte przez Radę Pedagogiczną tylko za zgodą autora.
  D. Senior - (powyżej 16 lat) nadający pod znakiem indywidualnym lub klubowym 
  E. SWL classic - nasłuchowiec używający odbiornika z fizycznie podłączoną  anteną i bez pośrednictwa internetu.
  F.  SWL - web SDR – nasłuchowiec posługujący się odbiornikiem web SDR. Kategoria SWL - web SDR pozwala na udział osobom zainteresowanym krótkofalarstwem, które nie posiadają jeszcze własnego sprzętu radiowego i anteny. Logi nasłuchowe będą przyjmowane  również od tych, którzy nie posiadają znaków nasłuchowych wydanych przez PZK. Wystarczy, że nazwą logu będzie "SWL+5 dowolnie wybranych cyfr",  np: SWL 10923
  G.  Gość zawodów - stacja, która w zawodach przeprowadzi łączności tylko z juniorami. Nie jest wymagany log od Gościa zawodów. Punkty za QSO z Gościem zawodów będą zaliczone korespondentowi-juniorowi, gdy znak wywoławczy Gościa wystąpi w co najmniej 3 różnych logach. Gość podaje grupę kontrolną w/g ogólnego schematu.

  Uwaga: We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest korzystanie z sieci dx cluster i cw skimmer


 10. Raporty: RS(T) + grupa kontrolna
   Grupa kontrolna składa się z trzech liter: skrót województwa + wyróżnik operatora
  _DD - Junior (kategoria A); np. SO5XBP nadaje: 59 RDD
  _DS - Junior z asystą (kategoria B)
  _SD - Przyjaciele (kategoria C)
  _SS - Senior (kategoria D); np. SP5XOV nadaje: 59 RSS
  _SG - Gość zawodów (kategoria G), np. SQ5JD nadaje: 59 RSG 

 11. Punktacja:
  Uczestnicy pracują w zawodach każdy z każdym, w tym:
  QSO ze stacją nadającą w raporcie DD:  CW - 8 pkt., SSB – 6 pkt
  QSO ze stacją nadającą w raporcie DS:  CW - 6 pkt., SSB – 4 pkt
  QSO ze stacją nadającą w raporcie SD: CW - 3 pkt, SSB 2 pkt
  QSO ze stacją nadającą w raporcie SS lub SG na CW - 2 pkt,  SSB - 1 pkt
  QSO na CW i SSB liczone są odrębnie. Z każdą stacją można przeprowadzić po jednym
  QSO na każdej emisji. Powtórzone QSO (duplikaty) nie będą zaliczane do punktacji ale należy zostawić je w logu.
  Klasyfikacja tylko Mixed (CW + SSB).


 12. Mnożniki: 
  Mnożnikiem jest pierwsza litera grupy kontrolnej oznaczająca województwo np. senior z woj. pomorskiego FSS i senior z lubelskiego LSS  to dwa różne mnożniki. Mnożnik zalicza się raz niezależnie od emisji. Zachęcamy młodych nadawców do zdobywania dyplomu "Polska" https://awards.pzk.org.pl/polskie-dyplomy/polska.html

 13. Dzienniki: 
  Wszystkie logi w formacie Cabrillo prosimy zgłaszać na nowej platformie LogSP  na stronie   https://logsp.pzk.org.pl/index.php w terminie do 3. czerwca godz. 22 :00 UTC  Instrukcje poprawnego wypełnienia nagłówka w formacie Cabrillo są dostępne na stronach organizatorów: http://reaktywacja.org.pl/zawody-dzien-dziecka      i  http://www.sp5prf.pl/news.php Log od SWL prosimy przysłać bezpośrednio na adres organizatora: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.>.  Zalecanym formatem logu SWL jest Cabrillo, który może być wygenerowany m.in. w oparciu o program SWL_DQR_log dostępny na stronie:  http://www.sp7dqr.pl/zawody.php#swl_dqr_log Jakkolwiek dopuszczalny jest również inny format dokumentu tekstowego dzienników od nasłuchowców.
  Log SWL powinien zawierać: tylko znak usłyszanej stacji, raport jaki nadała i czas nasłuchu.
  Logi stacji organizatorów będą użyte tylko do kontroli (checklog).


 14. Wyniki i nagrody:
  Operator stacji z kategorii A - Junior – w wieku do 16 lat, który zdobędzie największą  ilość punktów zostanie ogłoszony Zwycięzcą Zawodów Dzień Dziecka i wyróżniony statuetką. Kolejne cztery miejsca w kategorii A zostaną wyróżnione grawertonami. Pozostali uczestnicy – Juniorzy otrzymają dyplomy. Nagrody dla wszystkich juniorów będą wysłane na adresy domowe. Prosimy o podanie dokładnych adresów w nagłówku logu Cabrillo. Dla Seniorów dyplomy elektroniczne .pdf będą dostępne do pobrania z platformy rozliczeń zawodów LogSP. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2018.  Rezultaty będą opublikowane na stronach organizatorów http://reaktywacja.org.pl/zawody-dzien-dziecka   i http://www.sp5prf.pl/news. php oraz w mediach  społecznościowych. Razem ze świadectwami szkolnymi juniorzy otrzymają świadectwa uczestników zawodów Dzień Dziecka. W przypadku zgłoszeń sponsorów dodatkowe nagrody zostaną przyznane w dniu ogłoszenia wyników.


 15. Postanowienia końcowe:
  1. Podanie adresu e-mail przy zgłoszeniu logu stanowi wyrażenie zgody na użycie adresu do korespondencji związanej z organizacją Zawodów Dzień Dziecka.
  2. Wskazany adres pocztowy w nagłówku logu Cabrillo będzie użyty do wysyłki dyplomu uczestnictwa juniora w zawodach.
  3. Uczestnicy zawodów akceptują powyższy regulamin a decyzje podjęte przez Radę Pedagogiczną Zawodów przyjmują za ostateczne.

 16. Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka
  Tomek SP5PY, Tomek SP5XO, Bogdan SP5WA, Paweł SQ5STS                          
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   http://reaktywacja.org.pl/zawody-dzien-dziecka i   http://www.sp5prf.pl/news.php
Jesteś tutaj: Home Regulamin Zawodów