Regulamin Zawodów DD 2018

Regulamin Zawodów Dzień Dziecka 2018

 

 1. Cel zawodów:
  Celem zawodów jest wzmożenie aktywności najmłodszych krótkofalowców na pasmach KF. Zachęcenie do wspólnej aktywności przy radiu doświadczonych krótkofalowców i ich dzieci lub wnuków. Umożliwienie początkującym nadawcom udziału w zawodach krajowych, które są dostosowane do  ich poziomu operatorskiego. 

 2. Organizator: 
  Zespół Radioreaktywacji i Radioklub SP5PRF

 3. Termin: 
  1. czerwca od 15:30 do 16:59 UTC (17:30 – 18:59 cz.lokalny)  – 2 godziny lekcyjne 
  obowiązuje QRT 5 minut przed  i po zawodach

 4. Pasmo: 
  80 m

 5. Emisje: 
  CW i SSB, wg obowiązującego band planu
  (do zawodów zalecamy zakresy CW: 3.530 - 3.560 kHz, SSB: 3.700 - 3.760 kHz).  

 6. Stacja w zawodach może emitować tylko jeden sygnał na paśmie w tym samym czasie;
  moc wyjściowa nadajnika max. 100W.

 7. Wywołanie w zawodach:
  na SSB: „Wywołanie w zawodach Dzień Dziecka”
  na CW: „ CQ DD TEST”.

 8. Uczestnicy zawodów: 
  krótkofalowcy posiadający pozwolenie radiowe kat. 1 i 3, nasłuchowcy oraz dzieci zainteresowane krótkofalarstwem. Dzieci mogą być zaproszone do wspólnej pracy w zawodach w klubach oraz z nadawcami indywidualnymi. 
  Udział dzieci w pracy przy radiu musi być zgodny z przepisami. W klubach dzieci jako osoby szkolone mogą nadawać pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego operatora: aktywność zaliczana do Kategorii C. Na stacji indywidualnej Seniora zaproszone dziecko może obserwować pracę operatora, brać udział w czynnościach pomocniczych takich jak logowanie, przestrajanie, odbieranie etc natomiast nie jest uprawnione by nadawać pod znakiem swojego opiekuna – nadawcy indywidualnego: aktywność zaliczana do Kategorii D.

 9. Kategorie uczestników:
  A. Pojedynczy operator - Junior (do 16 lat włącznie) 
  B. Pojedynczy operator - Senior (powyżej 16 lat) 
  C. Wielu operatorów "Junior + Senior" - głównym operatorem jest junior i on prowadzi łączności a wsparcia udziela senior, doświadczony operator. 
  Do tej kategorii zalicza się:
  - pracę juniora  spod znaku klubowego jako osoby szkolonej pod nadzorem operatora odpowiedzialnego
  - pracę juniora spod własnego znaku, gdy korzysta z pomocy seniora z powodu niewielkiego obycia contestowego. 
  D. Wielu operatorów "Przyjaciele" - senior prowadzi łączności w asyście juniora, który aktywnie obserwuje pracę na radiostacji - np. może odbierać i logować  znak lub raport korespondenta ale nie wolno mu nadawać, np. wnuk asystuje dziadkowi. Dopuszcza się każdą ilość asystujących juniorów.  Warunkiem zaliczenia do tej kategorii jest fotka seniora z przyjacielem lub przyjaciółmi wysłana w e-mailu do organizatorów <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.> . Zdjęcia będą mogły być opublikowane i użyte przez Radę Pedagogiczną tylko za zgodą autora.
  E. SWL classic - nasłuchowiec używający odbiornika z fizycznie podłączoną  anteną i bez pośrednictwa internetu.
  F.  SWL - web SDR – nasłuchowiec posługujący się odbiornikiem web SDR. Kategoria SWL - web SDR pozwala na udział osobom zainteresowanym krótkofalarstwem, które nie posiadają jeszcze własnego sprzętu radiowego i anteny. Logi nasłuchowe będą przyjmowane  również od tych, którzy nie posiadają znaków nasłuchowych wydanych przez PZK. Wystarczy, że nazwą logu będzie "SWL+5 dowolnie wybranych cyfr", np: SWL 10923
  G.  Gość zawodów - stacja, która w zawodach przeprowadzi QSO tylko z juniorami. 
  Nie jest wymagany log od Gościa zawodów. Punkty za QSO z Gościem zawodów będą zaliczone juniorowi, gdy znak wywoławczy Gościa wystąpi w co najmniej 3 różnych logach. Gość podaje grupę kontrolną w/g ogólnego schematu. 
  H.  DX - stacja spoza SP 
  We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest korzystanie z sieci dx cluster i cw skimmer

 10. Raporty: RS(T) + grupa kontrolna
  Grupa kontrolna składa się z trzech liter: skrót województwa + wyróżnik operatora 
  _DD – Junior (kategoria A); np. SO5KS nadaje 59 RDD 
  _OM - Senior i Gość zawodów (kategorie B i G); np. SP5XOV nadaje 59 ROM 
  _DO -  multi operator (kategoria C); np. SP5KAB nadaje RDO
  _OD – multi operator (kategoria D);           
  DX – stała grupa kontrolna dla stacji spoza SP 

 11. Punktacja:
  Uczestnicy pracują w zawodach każdy z każdym, w tym:
  QSO ze stacją "Junior" nadającym w raporcie DD:  CW - 8 pkt., SSB – 6 pkt
  QSO ze stacją "Junior + Senior" nadającym w raporcie DO:  CW - 6 pkt., SSB – 4 pkt
  QSO ze stacją "Przyjaciele" nadającym w raporcie OD: CW - 3 pkt, SSB 2 pkt
  QSO ze stacją nadającą w raporcie OM oraz XDX na CW - 2 pkt,  SSB - 1 pkt 
  QSO na CW i SSB liczone są odrębnie. Z każdą stacją można przeprowadzić po jednym QSO na każdej emisji. Powtórzone QSO (duplikaty) nie będą zaliczane ale należy zostawić je w logu.
  Klasyfikacja tylko Mixed (CW + SSB).

 12. Mnożniki: 
  Mnożnikiem jest pierwsza litera grupy kontrolnej oznaczająca województwo np. senior z woj. pomorskiego FOM i senior z lubelskiego LOM  to dwa różne mnożniki. Zalicza się mnożnik raz niezależnie od emisji. Zachęcamy młodych nadawców do zdobywania dyplomu "Polska" https://awards.pzk.org.pl/polskie-dyplomy/polska.html

 13. Dzienniki: 
  Wszystkie logi w formacie Cabrillo prosimy zgłaszać na stronie http://zawody.pzk.info.pl/RR w terminie do 3. czerwca godz. 22 :00 UTC  
  Instrukcje poprawnego wypełnienia nagłówka w formacie Cabrillo są dostępne na stronach organizatorów: http://reaktywacja.org.pl/zawody-dzien-dziecka  i   http://www.sp5prf.pl/news.php
  Logi od SWL w formacie Cabrillo  moga być wygenerowane m.in. w oparciu o program SWL_DQR_log dostępny na stronie:  http://www.sp7dqr.pl/zawody.php#swl_dqr_log
  Log SWL powinien zawierać : tylko znak usłyszanej stacji, raport jaki nadała i czas nasłuchu. Logi stacji organizatorów będą użyte tylko do kontroli (checklog).

 14. Wyniki i nagrody:
  Operator stacji z kategorii A - Junior – w wieku do 16 lat, który zdobędzie największą  ilość punktów zostanie ogłoszony Zwycięzcą Zawodów Dzień Dziecka i wyróżniony statuetką. Pozostali uczestnicy – Juniorzy otrzymają dyplomy, które będą wysłane na adres domowy. Dla Seniorów dyplomy elektroniczne .pdf będą dostępne do pobrania ze strony organizatora. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2018.  Rezultaty będą opublikowane na stronach organizatorów http://reaktywacja.org.pl/zawody-dzien-dziecka http://www.sp5prf.pl/news.php oraz w mediach  społecznościowych. Razem ze świadectwami szkolnymi juniorzy otrzymają świadectwa uczestników zawodów Dzień Dziecka. W przypadku zgłoszeń sponsorów dodatkowe nagrody zostaną przyznane w dniu ogłoszenia wyników.

 15. Odwołania:
  Uczestnicy zawodów akceptują powyższy regulamin a decyzje podjęte przez Radę Pedagogiczną Zawodów przyjmują za ostateczne.

 16. Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka
  Tomek SP5PY, Tomek SP5XO, Bogdan SP5WA, Paweł SQ5STS                         
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
    http://reaktywacja.org.pl/zawody-dzien-dziecka  i   http://www.sp5prf.pl/news.php
Jesteś tutaj: Home Zawody Dzień Dziecka Regulamin Zawodów